Плотове от масивна дървесина - Савел ЕООД
Клинозъбно слепени плотове от масивна дървесина - Савел ЕООД
Маси и столове - Савел ЕООД

Плотове

Маси

Столове

  • „Савел“ ЕООД започва реализацията на проект за подобряване на производствения си капацитет
    На 11 октомври 2018 г. „Савел” ЕООД сключи с Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 административен договор за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) за изпълнението на проект „Подобряване на производствения капацитет на „Савел“ ЕООД“. В рамките на проекта е предвидено реализирането на общи производствени инвестиции и внедряване на нови технологии в „Савел“ ЕООД за подобряване на производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите за производство. За нуждите на производството на плотове от масивна дървесина и след провеждане на процедура за избор на изпълнители съгласно изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/01.07.2016 ще бъдат закупени: широколентова шлайфмашина с 2 ленти; четиристранно рендосваща машина с 4 шпиндела; многошпинделна пробивна машина с 4 пробивни глави и аспирационна система с инверторно управление. За повече подробности вижте категория "Проекти".
© 2017-2023 Савел ЕООД. Всички права запазени.